• EnglishEnglish
150
Роден Параскев Стоянов (1871 - 1940)
30 януари 1871 г.

Роден в Гюргево, Румъния. Син на известния русенски търговец, участник в националноосвободителните борби - Иван Стоянов-Соларя. Специализира хирургия и урология. За кратко е старши лекар на хирургическото отделение в Русенската болница, а по-късно става професор и пръв ръководител на катедрата по пропедевтична хирургия в Медицинския факултет - София. Основоположник на българската хирургия и автор на първите български учебници в тази област.