• EnglishEnglish
121
Роден Пенчо Георгиев (1900 - 1940)
01 януари 1900 г. – 02 април 1940 г.

През периода 1926/29 г. работи два сезона в Русенския театър. Прави сценичното оформление на пиесите "Червената воденица", "Късмет", "Тебеширения кръг", "Самодива", "Магесницата" и др. Присъствието му в града има изключително благотворно въздействие върху младите русенски художници, в графиката Пенчо Георгиев налага своя високопрофесионален стил. Престоят му в Русе се отразява благотворно и върху неговото творчество и в резултат на това през 1929 г. Пенчо Георгиев спечелва държавна стипендия и заминава да работи в Париж.