• EnglishEnglish
169
Роден Петер Бранг (1852 - 1925)
27 април 1852 г.

Роден в Букурещ, Румъния, в семейството на строителен предприемач. Учи в строително и машиностроително училище във Виена, а по-късно следва в Академията за изобразителни изкуства. 

Работи предимно в областта на жилищното строителство. Печели първи награди в редица конкурси. Негов предпочитан стил е Нео-ренесанса.

Неговият проект с мото "Voila une idee" (Ето една идея), печели конкурса, обявен от общината в Русе, за изграждане на Доходното здание.