• EnglishEnglish
135
Роден Петър Димков (1886-1981)
02 април 1886 г. – 04 ноември 1981 г.

Роден е на 2 април 1886 г. в многодетното семейство на свещеника Иван Хаджидимов – борец за църковна свобода и, преселник от с. Горно Броди, Беломорска Тракия. Бащата е осъждан на смърт от турците и гърците и е бил принуждаван да се крие като монах в Зографския манастир на Атон. След Санстефанския мирен договор семейството се изселва първоначално в Дупница, а след това в София.

През 1899 г. Петър Димков заедно с по-големия си брат заминава в Петербург, където завършва военно училище и служи в руската войска. През 1909 г. се завръща в България и служи като подпоручик в Цариброд. По време на Балканската война е раняван 5 пъти. Напуска армията и заедно със съпругата си заминава за Виена. Там проявява интерес към медицинските книги и започва усилено да чете. След неколкогодишен престой във Виена П. Димков се връща в България и последователно служи в Бургас, Варна, Карлово и София. Продължава своите занимания по медицина, чете изключително много, проучва билковото богатство на България, упорито изследва ценния народномедицински опит. По-късно ще каже: “Прочел съм толкова книги по медицина на руски, на български, на немски, та мога да кажа: всичко, което ми е било достъпно, съм прочел и изучил...  изпит не съм полагал... Но съм чел с велико старание и боязън, като при свещенодействие...”

Петър Димков достига определени върхове и в усвояването и прилагането на ирисовата диагностика. Изработва карта на ирисите, на която отразява всичко наблюдавано по време на дългия му и активен творчески живот.

Тритомникът “Българска народна медицина” е творчески синтез и систематизация на огромен фактически материал от народната медицина. В това забележително произведение се открояват две големи теми – лечението с природни фактори и природосъобразният начин на живот. Петър Димкон е успял да постигне взаимно проникване на народната и официалната медицина.

Източник: Най-значимите българи на ХХ век. – София, 2002.

Повече за него четете в:

Кафтанджиев, Николай. Петър Димков : Добре познатият...непознат / Николай Кафтанджиев. - София : Хрикер, 2004. - 388 с. : с факс., ил. 

Рецептите на Петър Димков  : 100 г. за всеки /  Авт.-състав. Николай Антонов . - София : Гея-Либрис, 2001. - 208 с.