• EnglishEnglish
157
Роден Петър Константинов Дънов (1864-1944)
11 юли 1864 г. – 27 декември 1944 г.

Петър Константинов Дънов е роден на 11 юли 1864 г.  Умира на 27 декември 1944 година в София.

Петър Дънов получава основното си образование в родното си село Хадърча. Учи във Варненската гимназия. Продължава образованието си в богословския отдел на Американското Методистко Научно-богословско училище в Свищов. От 1888 г. до 1895 учи в САЩ.
На 7 март 1897 г.  след мистично преживяване във Варна, Петър Дънов приема задължението си на духовен Учител. На 18-25 юли, 1900, Варна - първата среща на Петър Дънов с неговите първи трима ученици – Пеню Киров, Тодор Стоименов и д-р Георги Вълков Миркович във Варна. Тази среща трябва да се приеме за Първи събор на Бялото братство. На 24 февруари 1922 г., София Петър Дънов слага началото на духовната Школа на Бялото Братство.  Лекционният курс на Школата продължава 22 години, до самата кончина на Учителя през декември 1944 г.