• EnglishEnglish
131
Роден Петър Лазаров Петков (1890 - 1972)
24 септември 1890 г.

Професор Петър Лазаров Петков (псевдоним: Петър Осоговец), български писател, ентомолог, биолог, преподавател, изследовател, литературен критик, автор на пътеписи, общественик, редактор. Член на Българското природоизпитателно дружество, на Българското ентомологическо дружество, на Хърватското природоизпитателно дружество, на СБП. Публикува повече от 50 научни труда в български и чуждестранни вестници и списания. Първият български ентомолог, който по-подробно изучава устройството на тялото на насекомите. На негово име е наречено насекомото Asophia Petkovi. Печата във вестниците „Литературен глас”, „Съвременник”, „Вестник на вестниците” и др. Роден на 11 септември 1890 г. в Русе. Починал на 20 юни 1972 г. в София.