• EnglishEnglish
137
Роден Петър Малчев (1884 – 1929)
10 февруари 1884 г. – 20 февруари 1929 г.
Работи в Русенската община, слага началото на електрификацията на Русе и ръководи електроснабдяването на града до края на живота си, изработва чертежите на бъдещата електроцентрала. Електрифицира Разград, Кубрат, Свищов, Горна Оряховица, Плевен и др.