• EnglishEnglish
93
Роден Петър Пашов (1931-2009)
01 април 1931 г. – 06 април 2009 г.

Професор Пашов е учен с национално и международно признание, активен деятел на българското образование. Научните му приноси са във всички области на съвременния български език (с приоритет към  морфологията), на правоговора и правописа. Той по неповторим начин обогатява научното познание за българския език, разработва теоретическите и методологическите  основи на науката за него, остроумно, дори занимателно представя сложната езикова материя. В публикациите си по въпросите на езиковата култура, насочени към широката аудитория, не само обяснява  интересно езиковите явления, но и убедително призовава за отговорност към родния език. Претърпялата няколко издания негова „Българска граматика” е носител на високата Баланова награда. Автор е на учебници за средното училище, на правоговорни и правописни речници.