• EnglishEnglish
189
Роден Петър Попов (1832 - 1894)
08 февруари 1832 г.

Инициатор за създаването на Първото българско акционерно параходно дружество „Провидение“, един от първите български масони. 

След Освобождението е назначен за помощник на Варненския окръжен началник, по-късно е привременен председател на градското управление, младши чиновник за особени поръчения, изпълнявал длъжността на окръжен началник и полицмайстер.