• EnglishEnglish
171
Роден Ради Иванов (1848 - 1899)
04 декември 1848 г. – 01 юни 1899 г.

Член-основател на Русенския революционен комитет. Участва в подготовката на Старозагорското и Априлското въстание, за което е преследван и емигрира в Швейцария. В Руско-турската освободителна война е преводач.

След Освобождението живее в Русе и София, където е директор на пощите и телеграфите в България. След откупуването на жп линията Русе-Варна е назначен за началник на движението по железницата.

По инициатива на Ради Иванов е въведена морзовата азбука и е създадена Пощенска спестовна каса.