• EnglishEnglish
137
Роден Райко Попрайчев (1885 - 1962)
30 ноември 1884 г.

Райко Попрайчев е адвокат, участник в Балканските войни 11912/13 г. и Първата световна война. Русенски окръжен управител 1932-1934 г. Дългогодишен училищен настоятел Председател на русенското дружество "Военноинвалид". След 9 септември 1944 г. са му отнети адвокатските права, бил е в лагер в Ножарево, Тутраканско (1949) и в Белене (1956). Роден през 1885 г. в с. Юпер, Русенско. Починал на 20 януари 1962 г. в Русе.