• EnglishEnglish
Роден Сава Николов Бобчев (1892 – 1984)
28 юни 1892 г. – 26 октомври 1984 г.
Един от създателите на архитектурно-археологическата наука в България, държавен архитект на Русенското окръжно инженерство (1920-1923), доцент във ВИСИ, почетен член на Съюза на българските архитекти, учител в Механотехническото училище в Русе.