• EnglishEnglish
196
Роден Сава Филаретов
20 октомври 1825 г. – 30 ноември 1862 г.

Сава Вълчев Филаретов е изтъкнат български просветен деец и общественик от Възраждането. Развива активна обществена дейност, участва в църковно-националната борба, сътрудничи на български и руски списания и вестници. Роден на 20 октомври 1825 г. в Жеравна. Починал на 13 ноември 1863 г. в Кайро, Египет.