• EnglishEnglish
159
Роден Соломон Розанес (1862 - 1938)
02 април 1862 г.

Автор на трудове, в които проучва генеалогията си, историята на русенската еврейска община, историята на евреите на Балканите. Автор на шесттомната „История на евреите в Турция и източните страни“