• EnglishEnglish
139
Роден Спас Ганев (1882 - 1957)
16 февруари 1882 г.

Завършва Русенската мъжка гимназия, учи славянска филология в Санкт Петербург и се дипломира във Виенския университет. Преподава български език и литература в различни русенски училища. Член е на комитета за възстановяване на Русенския театър след Балканските войни. Сътрудник на "Съвременник", "Българска сбирка" и други литературни издания. Един от авторите на сборника със статии "Русе в зората на Освобождението",издадена през 1928 г.