• EnglishEnglish
141
Роден Стефан Младенов
27 декември 1880 г. – 30 ноември 1962 г.

Академик Стефан Младенов Младенов е български езиковед и диалектолог, специалист по индоевропейско езикознание, славистика, балканистика, българистика и учен със световна известност и авторитет. През 1918 г. Стефан Младенов е избран за член-кореспондент на БАН. През 1929 г. Стефан Младенов е избран за член-кореспондент на Академията на науките на СССР, с което става единствения български учен, получил това признание преди преврата от 9 септември 1944 г. Едновременно с това Младенов е избран и за член на Полската академия на науките, на „Словенския устав“ в Прага и на Кингс Колидж (Лондон). От 1942 г. Стефан Младенов е член-кореспондент и на Германската академия на науките. Стефан Младенов е учен и езиковед от световна величина, с широка международна известност.  Етимологиите на Младенов отдавна са възприети от учените в целия свят. Роден на 27 декември 1880 г. във Видин, Княжество България. Умира на 1 май 1963 г. в София, Народна република България.