• EnglishEnglish
151
Роден Стоян Аргиров (1870 - 1939)
10 февруари 1870 г. – 09 август 1939 г.

Роден e на 10 февруари 1870 г. в Пазарджик. Завършва славянска филология в Пражкия университет. Поддиректор на Народната библиотека в София 1893-94 г., директор на Народната библиотека в Пловдив и Университетска библиотека в София. През 1905 г. проучва библиотеките във Виена, Мюнхен, Марбург, Хале, Лайпциг и Берлин. Изгражда Университетската библиотека в София на научна основа, поставя началото на модерно библиотечно дело в България. Ковчежник на Българското книжовно дружество и БАН. Пръв преподавател по библиотекознание в Софийския университет. Преподавател по български и чешки език в Свободния университет в София. От 1923 г. участва в речниковата комисия при историко-филологическия клон на БАН. Автор на „Един български ръкопис от 17 век“,  „Ръководство за уреждане народни, общински, ученически и частни библиотеки“е най-значимият му труд .Участва в съставянето на свитък 1 от „Български тълковен речник с оглед на народните говори“.

Превежда книгата на Константин Иречек „Пътувания по България“, която излиза през 1899 г. През 1902 г. Стоян  Аргиров е секретар на Българската екзархия в Цариград. Участва в Международния библиотекарски конгрес в Прага през 1926 г. и при организиране на Съюз на славянските библиотеки. Взема участие във Втория библиотекарски конгрес през 1935 г. в Мадрид.

Стоян Аргиров умира на 9 август 1939 г. в София.