• EnglishEnglish
130
Роден Страшимир Георгиев Димитров (1892-1960)
22 август 1892 г.

Страшимир Димитров е роден на 22.08. 1892 г. в София. Завършва естествени науки в Софийския университет през 1914 г. Учителства в София, Севлиево и Плевен. През 1920 г. постъпва като асистент в Минералопетрографския институт. През 1937 г. е избран за доцент, а през 1941 г. става професор. След специализация в Хайделберг (Германия) при професор Ермандсдьорфер (1927 - 1928) въвежда най-модерните за времето петрографски методи за изследване на скалите. Академик от 1947 г. В негова чест е наречен минералът  "страшимирит". Умира в София на 26.04.1960 г.