• EnglishEnglish
156
Роден Тодор Влайков (1865 - 1943)
13 февруари 1865 г. – 28 април 1943 г.

Роден  e на 13 февруари 1865 г. в Пирдоп. Следва  1885- 1888 г.в Московския императорски университет с държавна стипендия. Увлича се по обществено нравствените идеи на Лев Н. Толстой. В Москва участва в съставителството на трите тома на „Словарь болгарского языка“ на проф. Дювернуа. Напуска университета и се отдава на народополезна дейност. Учител в Пирдоп. Организира общинска библиотека. Учител в Търново, училищен инспектор в София. Един от основателите на Българския учителски съюз. Активен политически деец. Народен представител. Участва в управлението на Демократическия сговор. Редактор на списание „Демократически преглед“. След 1931 г. се оттегля от политическа дейност.

Автор на разкази - „Чичо Стайко“, „Ратай“; повести - „Дядовата  Славчова  унука“, „Разказ за леля Гена“, „ Стрина Венковица  и снаха й“; мемоари – „Преживяното“.

През 1926 г. по инициатива, с дарение и лично участие на Мария Влайкова, съпруга на Тодор Г. Влайков, е открита сграда, предназначена да помещава Народното кино. Веднага след това новопостроената сграда на ул. „Цар Иван Асен ІІ“ е дарена на Министерството на народното просвещение, а малко по-късно киното вече носи името „Влайкова“.

През 2007 г. с решение на Общинския съвет в Пирдоп е учредена Национална литературна награда „Тодор Влайков“.

Тодор Влайков умира на 28 април 1943 г. в София.