• EnglishEnglish
143
Роден Тодор Самодумов (1878-1957)
18 март 1878 г. – 02 ноември 1957 г.

Роден в гр. Дупница. Завършва Духовната семинария в София. Работи като учител. Член е на Висшия учебен съвет на Министерството на народното просвещение (1921). След държавния преврат на 9 юни 1923 г. е уволнен по политически причини и е интерниран в родния си град. Редактира списание "Наука и възпитание". Съчиненията му са в областта на образованието и възпитанието.

След 1944 г. работи в системата на Министерство на народната просвета. Член-основател е на Съюза на научните работници в България. Председателства Съюза на работниците от просветата в периода 1947-1951. Бил е народен представител в VI-то Велико Народно събрание.

Хоноруван професор в Софийския университет, директор на Педагогическия институт, действителен член на БАН.