• EnglishEnglish
187
Роден Тодор Стоянов Бурмов (1834-1906)
02 януари 1834 г. – 25 октомври 1906 г.

Тодор Стоянов Бурмо̀в е виден български възрожденец, борец за църковна независимост и активен политически деец след Освобождението. Народен представител в I Велико народно събрание и I, II и XII Обикновено народно събрание. Роден на 2 януари 1834 г. в Нова махала (днес квартал на Габрово). Починал на 25 октомври 1906 г. в София.