• EnglishEnglish
140
Роден Тодор Хаджиев (1881-1956)
14 август 1881 г. – 09 октомври 1956 г.

Тодор Хаджиев е роден в Русе. Завършва Русенската мъжка гимназия "Княз Борис", а по-късно Пражката консерватория при проф. Кнител. През 1902 г. се връща в Русе. Преподава уроци по пиано и теория на музиката, изнася клавирни концерти. Заедно с Александър Йорганджиев и Михаил Константинов образува клавирно трио, което съществува около една година. От 1904 г. работи в София. Капелмайстор на Първи конен полк, Военното училище и Гвардейския полк. Диригент на Народната опера и на хор "Кавал" в София. Автор на солови народни песни, детски оперети и на пикантната оперета "Софиянци пред Букурещ".

Баща на композитора Парашкев Хаджиев.