• EnglishEnglish
172
Роден Тодор Хаджистанчев (1849 – 1903)
09 март 1849 г. – 07 март 1903 г.
Учител в Русе, член на читалище “Зора” и на Русенския революционен комитет. Учредява и ръководи първото в България Черковнопевческо дружество с хор и театрален състав. След Освобождението 1878 г. издава в. “Славянин”. От печатницата му излизат книги, учебници, речници. Автор на драми и на книги с образователно съдържание. Депутат.