• EnglishEnglish
171
Роден Тома Кърджиев
30 ноември 1850 г. – 22 февруари 1887 г.

Тома Антонов Кърджиев е роден през 1850 г. в с. Арбанаси, Търновско. Десетгодишен се преселва със семейството си в Русчук. Принуден е едновременно да чиракува и да учи. Будният и любознателен младеж започва първите си стъпки в обществено-културния живот на града в Русенското читалище „Зора” (основано 1866). Един от учредителите на Русенския частен революционен комитет на ВРО (декември 1871), организатор на Червеноводската чета (1875), участник в Бунта на русофилите (1887), за което е осъден и разстрелян на 22 февруари 1887 г. край Русе.