• EnglishEnglish
221
Роден Уста Колю Фичето
30 ноември 1800 г.

Никола Иванов Фичев, известен като Кольо Фичето и наричан Уста̀ Колю Фичето, е български възрожденски строител, архитект и скулптор. На 17-годишна възраст се учи при майстори от западнобългарската строителна школа от град Корча как се дяла камъкът, а след това усвоява строежа на църкви, камбанарии и мостове от брациговските майстори. Още млад, 23-годишен, той е вече калфа, а на 36 г. е общопризнат за майстор от целия дюлгерски еснаф. Построил моста над р. Янтра при град Бяла. Роден през 1800 г. в Дряново. Починал през 1881 г. в Търново.