• EnglishEnglish
125
Роден Христо Вакарелски (1896-1979)
15 декември 1896 г. – 25 ноември 1979 г.

Български етнограф и фолклорист, роден в с. Момина клисура (Пазарджишко). Завършва славянска филология в Софийския университет. Учител в Панагюрище, Пазарджик, Роман и Самоков. Специализира във Варшава славянска етнография и етнология. Уредник, директор, ст. н. сътрудник и завеждащ секция “Материална култура” в Етнографския музей в София. Доцент в Скопския университет и директор на Народния музей в Скопие. Член, основател и председател на Българското природо-научно дружество. Работи в областта на българското народно изкуство, фолклор и етнография. Издава над 300 научни и научно-популярни труда, по-известни от които са: "Етнография на България”, “Книга на народната лирика”, “Добруджа”, “Ковано желязо”, “Българските празнични обичаи”, “Български народни носии – сега и в миналото”, “Понятия и представи за смъртта и душата”, “Бит и език на тракийските и малоазийските българи”, “Български народни гатанки” и др. Публикува статии в полски, унгарски и шведски етнографски списания. Съставя цветни стенни карти на български народни носии. Под негова редакция излиза многотомната антология “Българско народно творчество”. През 1969 г. в Берлин Вакарелски издава пълна библиография на българската етнография по искане на немския славист проф. Макс Фасмер. 

През 1965 г. е удостоен с Хердеровата награда на Виенския университет. 

Повече за живота и научното дело на Хр. Вакарелски четете в :

Най-значимите българи на ХХ век / Иван Костов и др. ; Състав., [предг.] Марко Семов ; Ред. съвет Марко Семов и др. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2002.

Арнаудов, Александър. Хр. Вакарелски за себе си и за българската етнография. // Бълг. етнол., 1996, № 4, с. 46-51.

Кирилова, Анни. По стъпките на Хр. Вакарелски. // Бълг. етнол., 1996, № 4, с. 30-37.

Колев, Николай. Хр. Вакарелски и европейските етнографи. // Бълг. етнол., 1996, № 4, с. 12-17.

Папазян-Таниелян, Сирануш. Архивното наследство на Хр. Вакарелски. // Бълг. етнол., 1996, № 4, с. 38-45.

Тодоров, Делчо. Хр. Вакарелски и мястото му в българската етнография и фолклористика. // Бълг. етнол., 1996, № 4, с. 5-11.