• EnglishEnglish
106
Роден Христо Я. Христов
12 юни 1915 г. – 20 март 1990 г.

Христо Янков Христов е български физик, академик, работил в областта на теоретичната физика. Член-кореспондент на БАН от 1952 г., а през 1961 г. е избран за академик. Директор на Физическия институт към БАН и заместник-директор на Обединения институт за ядрени изследвания в Дубна, СССР (1968 – 1970). Основоположник и първи директор на ИЯИЯЕ (1972 – 1988) и ръководител на секция по теория на ядрото и елементарните частици (1973 – 1988). Председател на Дружеството на физиците в България (1971 – 1986). Роден на 12 юни 1915 г. във Варна. Починал на 20 март 1990 г.