• EnglishEnglish
189
Роден Цани Гинчев (1832 – 1894)
31 юли 1832 г. – 26 юли 1894 г.

Учител в Русе през периода 1869 – 1872 г. Основател на книжарница в града. Няколко от книгите му са отпечатани в печатницата на Дунавския вилает. През 1871 г. в Русе излиза неговият учебник по „Земляделие за всекиго”.