• EnglishEnglish
132
Роден Чавдар Петров Мутафов (1889-1954)
19 септември 1889 г. – 10 март 1954 г.

Чавдар Мутафов е роден на 19 септември  1889 г. Той е един от най-значимите представители на българския литературен авангард. Изработва  своя специфичен стил главно под влияние на немския експресионизъм. Неговата „декоративна“ проза е създадена почти изцяло през 20-те години на ХХ век и до голяма степен определя облика на експресионистичната проза в България. Съчетавайки баналното с драстични деформации и шокиращите сривове на съзнанието с декоративния словесен орнамент, той изгражда своя собствен прозаичен стил, който звучи провокативно спрямо родните традиции. Основните му теми са свързани с разпадането на човешката психика, с отчуждението и невъзможността на модерния човек да постигне собствената си автентичност. Почива на 10 март  1954 година в София.