• EnglishEnglish
393
Роден Шарл Перо (1628-1703)
12 януари 1628 г. – 16 май 1703 г.

Шарл Перо е френски поет, писател, литературен критик, автор на детски приказки. Той въвежда тайното гласуване при избирането на членове на Френската академия. Работи в Главното кралско интендантство по време на управлението на Колбер. С неговата поема “Векът на Луи Велики” започва прочутият Спор между древните и модерните. Перо отхвърля авторитета на древните писатели, защитава таланта и идеите на модерните. Влиза в дългогодишен конфликт с Боало, който упорито слави античността и класическата естетика. Перо остава в литературата със своите приказки, събрани в книга “Приказки за майка ми Гъската”. Другото и заглавие е “Приказки за отминалото време”. Тя излиза под името на неговия син Перо д’Аманкур. Перо придава на приказката развлекателен характер, внася в нея очарованието на народното творчество, противопоставя поучителния й морал на скованите антични традиции. Утвърждавайки мястото на приказката в литературните жанрове, творчеството му оказва силно влияние върху братя Грим и Андерсен. Перо пише и алегорични поеми, оди за тържествени случаи, галантна придворна поезия. Схващанията му за познавателния характер на литературата намират развитие в произведенията на просветителите от осемнайсети век. Член на Френската академия.