• EnglishEnglish
150
Роден Ърнест Ръдърфорд (1871-1937)
30 август 1871 г.

Ърнест Ръдърфорд е основоположник на ядрената физика. 

В началото на научната си дейност той предлага идеята за периода на радиоактивния полуразпад, доказва, че радиоактивността е свързана с преобразуването на един химичен елемент в друг, и прави разграничение между алфа- и бета-радиация.

През 1908 година получава Нобелова награда за химия за своите проучвания на разпадането на елементите и химията на радиоактивните вещества. 

Ръдърфорд извършва най-важните си изследвания след получаването на Нобеловата награда. През 1911 година той предлага модел на атома, според който положителният електрически заряд на атомите е концентриран в много малко ядро, опитвайки се да обясни разсейването на алфа-частици при преминаване през златно фолио (виж повече тук). През 1917 година той извършва първата експериментална ядрена реакция и ръководи групата, провела първото контролирано делене на атомно ядро през 1932 година.