• EnglishEnglish
123
Роден акад. д-р Ксенофонт Андреев Иванов
06 септември 1898 г.

Основател на Института по сравнителна патология на домашните животни при БАН, утвърждава Катедрата по патология при Ветеринарномедицинския факултет при  Софийския Университет, роден в Русе на 6 септември 1898  г.