• EnglishEnglish
163
Роден ген. Симеон Ванков
25 януари 1858 г. – 21 юни 1937 г.

Офицер, учен, общественик. От февруари 1884 г. - началник на Русенския арсенал, председател на Военния съд на Русенския гарнизон. Завежда   Местните артилерийски учреждения, Флотилията и Морската част на гарнизона, бил е и комендант на града. Той е първият българин, командир на българския военен флот.

В Русе Симеон Ванков  активно участва в различни обществени организации като Българо-македонското благотворително дружество и Българо-македонски революционен комитет „Искра“.

Симеон Ванков вписва името си в историята на Русе и като председател на първото Българско техническо дружество, основано тук през месец март 1885 г.