• EnglishEnglish
67
Роден д-р Александър Доганов (1952 - 2011)
07 ноември 1952 г.

Роден в Русе. Трето поколение лекари в семейството. Дядо му д-р Александър Доганов е известен педиатър, а баща му д-р Роман Доганов – кардиолог. След завършването на Медицинския университет в София започва работа в рентгеновото отделение на Русенската болница, а по-късно в кардиологичното четвърто отделение. Работи в Националната кардиологична болница 22 години, като десет от тях завежда отделението по интервенционална кардиология. За първи път в България въвежда масово инвазивните процедури през ръката като рутинно приложим метод.

Почетен гражданин на Русе и Габрово. Има значителен принос за създаването на русенската специализирана болница за активно лечение по кардиология „Медика кор“, където през 2012 г. на името на д-р Александър Доганов е кръстена ангиозала.