• EnglishEnglish
137
Роден митрополит Михаил Доростоло-Червенски (1884 – 1961)
06 април 1884 г. – 08 май 1961 г.

Председател на дружеството “Съюз за закрила на децата” в Русе. Негова е заслугата за построяването на Църковен салон в града (на мястото на днешната Русенска опера) и на Държавна болница за гръдно болни. От 1927 г. до 1944 г. е председател на БЧК в Русе.