• EnglishEnglish
122
Роден проф. Георги Каракашев (1899 – 1970)
23 април 1899 г. – 11 август 1970 г.
Един от инициаторите за създаването на Русенската художествена галерия. Секретар на Русенската община и на Дома на изкуствата и печата. Учител в Столарското училище. Преподавател във ВИТИЗ (сега НАТФИЗ) – София.