• EnglishEnglish
133
Роден проф. Стоян Брашованов (1888 - 1956)
01 септември 1888 г. – 16 октомври 1956 г.

През 1923 г. завършва Лайпцигския университет, където учи музикални науки. След завръщането си в България е гимназиален учител и преподавател в Държавната музикална академия в София. Редовен професор от 1938 до 1951 г., а в периода 1937 - 1940 - директор на Академията. Автор е на няколко труда, сред които "История на музиката" и голям брой статии, публикувани в нашия и чуждестранния печат.