• EnglishEnglish
100
Родена Илзе Айхингер (1921-2016)
01 ноември 1921 г. – 11 ноември 2016 г.

Илзе Айхингер се откроява като майстор на психологическия разказ със сборниците си "Реч под бесилото" (1951) и "Прикованият" (1953). Писателката става член на литературното сдружение "Група 47" и в 1952 г. получава наградата му за разказа си "Огледална история" (1949). Следват прозаичните сборници "Където живея" (1963), "Елиза, Елиза" (1965), "Новини от деня" (1970) и "Лоши думи" (1976). В произведенията си писателката най-често с помощта на притчата и гротеската рисува един свят, в който звучи безнадеждност и страх пред анонимните сили в живота. Своите събрани стихотворения от 1955 до 1978 г. Илзе Айхингер публикува под заглавие "Подарен съвет" (1978).