• EnglishEnglish
136
Родена Тонка Николова Обретенова
08 декември 1885 г. – 02 ноември 1944 г.

Тонка Николова Просеничкова (Обретенова) е единствената дъщеря на Никола Обретенов и внучка на Баба Тонка. Завършва, заедно с другата внучка на Баба Тонка Захаринка, дъщеря на Захари Стоянов и Анастасия Обретенова, френския пансион Notre Dame de Sion в Русе. Образованието си продължава във Франция, където е първата българка, която завършва агрономство и работи като учителка в земеделското училище в Орхание до 1918 година.  Родена на 8 декември 1885 г. в Тутракан. Убита със съпруга си Нико Просеничков на 2 ноември 1944 г. в Русе.