• EnglishEnglish
Ролята на обществените библиотеки за популяризиране на културно-историческото наследство
20 юни 2019 г. – 20 юни 2020 г.

Проектът предвижда създаване на междусекторни партньорства и изграждане на капацитета и  потенциала на библиотеката за превръщането й в туристическа дестинация - част от туристическите маршрути на града.

Идеята на проектното предложение е библиотеката да се превърне в атрактивна туристическа дестинация и предпочитано от туристи и гости на града място за посещения.

Основна цел

Създаване на модел и изграждане на капацитет за развитие на потенциала на обществена библиотека в сферата на културния туризъм.

Специфични цели

1.Стимулиране на интерес в представители на туристическия и рекламния бранш и членове на общността към съхранявано в библиотеката малкопознато културно и историческо наследство.

2.Създаване на предприемачески инструменти за популяризиране на културна туристическа дестинация.

3.Изграждане на междусекторни партньорства между библиотеката и организации от частния, публичния и неправителствения сектори с интерес към туристическия и рекламния бранш за включване на институцията в културни туристически маршрути.

Този проект се реализира в партньорство със Сдружение Културни пространства и с финансовата подкрепа на Национален фонд "Култура".