• EnglishEnglish
Русенската библиотека с нова многофункционална зала и качествено презентиране на културата и изкуството
22 април 2024 г.

Регионална библиотека „Любен Каравелов“ в Русе е единствената библиотека в България, реализирала проект по програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ с приоритетна ос „Подобрено управление на културното наследство“, Подрезултат 1.1. „Културно наследство, представено в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021.

В продължение на 22 месеца  културният институт работи по проекта „Новатори в културното предприемачество и нови възможности за култура и изкуство в ревитализирана многофункционална зала на обществена библиотека“. Отпуснатата безвъзмездна финансова помощ по програмата е  на стойност 409 937, 94 EUR  или 801 768, 93 лв.  

Партньори на културния институт са Сдружение „Център Динамика“ и Сдружение „Българска асоциация на независимите художници аниматори – Пройко Пройков“.

Благодарение на проектната идея кино-камерният театър в културния институт, който повече от 30 години не се използва по предназначение и се руши, беше ремонтиран и оборудван и се превърна в модерна многофункционална зала. Тя предоставя отлични условия за промотиране на културното наследство и иновативните форми в областта на изкуството и културата.

В рамките на проекта беше поставен акцент върху аудио-визуалното наследство в областта на анимационното кино чрез реализиране на първия за Русе Фестивал на анимационното кино „Накъде ме водят мечтите“. Инициативата е уникална и единствена в Североизточна България и привлече повече от 200 деца от основните училища „Иван Вазов“ и „Олимпи Панов“ и от Комплекса за социални услуги. Фестивалът продължи 7 дни и съчета образователни инициативи и прожекции.

В обновената многофункционална зала беше експонирана и интерактивна изложба на триизмерни картини под мотото „Триумфът на фантазиите“. Темата „Триумфът на фантазиите“ кореспондира с необятния свят на детското въображение, изпълнен с магически образи и приключения. Всяка една картина представи реалистичен кадър от въображаемия свят на детето и се превърна в преживяване.

В унисон с целите на финансиращата програма проектът даде възможност в обществената библиотека да бъдат създадени по-добри условия, които да привличат хора от социално уязвими групи. По инициатива на Сдружение „Център Динамика“  там се изявиха участници в Театрално ателие „Искам да бъда звезда“. То обхвана 25 деца от уязвими групи в предучилищна и училищна възраст.  Под ръководството на двама експерти психолози и сценаристът и режисьор Иглика Пеева децата се включиха в 8 обучения  и представиха на сцена две пиеси – „Приказно земетресение“ и „Изгубената честна дума“. В рамките на проекта отвори врати и Фотографско ателие „Чудният свят през обектива“. В него ще участваха 15 деца от уязвими групи със интереси в тази област, разделенив две групи. Участниците в ателието се запознаха с фотографските жанрове, възможностите за композиране на кадъра и правилно използване на светлината, обработка на изображенията и художествени ефекти. Те представиха своите творби в две изложби.

Друг важен етап от проекта е изготвения пет годишен План за културно предприемачество с визия за развитие на обновените обекти, привличане на аудитория и генериране на допълнителни приходи от културни продукти. От значение е и надграждането на уменията на библиотечните работници, които се включиха в тридневно обучение по културно предприемачество в гр. Каварна. В рамките на проекта бяха разкрити и две нови работни места – Организатор събития и Аниматор.

С реализирането на проекта се постигна подобряване на условията и качеството на представяне на културното наследство в най-голямата обществена библиотека в Русе. Това се случи чрез създаване на предприемачески идеи и насърчаване на многообразиeто в културата и изкуството за осигуряване на широка обществена достъпност до културно съдържание. Утвърдена е значимостта на културата и движимото културно наследство за местното и регионално развитие, за осигуряване на заетост и социалното включване.

Постигнатите специфични цели на проекта са :

Увеличаване на пространствата за достъп до културно съдържание. Ревитализирането на неизползваемо помещение в Регионална библиотека „Любен Каравелов“ позволява въвеждането му в експлоатация и използването му по предназначение. Извършиха се подобрения в сграда Паметник на културата, част от архитектурното наследство на Русе. Увеличи се пространствата за представяне на традиционно и иновативно културно съдържание.

Създаване на добри условия за представяне на културно наследство. Чрез оборудване според съвременните изисквания ревитализираното помещение се превърна в многофункционална зала. Създават се условия за качествено представяне на местно и национално културно наследство.

Развитие на културното предприемачество и допълнителни умения у библиотечните работници. Начерта се стратегия за привличане на нови публики и за увеличаване на приходите на културния институт. Фокусирането върху културното предприемачество създаде условие за усвояване на нови знания и развитие на допълнителни умения у екипа на библиотеката.

Насърчаване на иновативни и многообразни форми за културата и изкуството. Добрата материална база в Регионална библиотека „Любен Каравелов“ създава предпоставка за привличане на творци от цял свят в различни области на изкуството и културата, както и за създаване и промотиране на иновативни форми на различни видове творчески продукти.

Привличане на публики. Качественото промотиране на културното наследство, както и многоообразните и иновативни форми за изкуство и култура отговарят на потребностите на аудиторията и водят до привличане на повече публика.

Утвърждаване на социалната значимост на културата и изкуството. Добрата материална база и развитието на културното предприемачество създават условия за осигуряване на допълнителна заетост. Предоставят възможност за изява и интеграция на социално уязвими групи.

Разширяване на партньорската мрежа. Добрите условия за творческа дейност и презентиране на многообразни форми в културата и изкуството, както и утвърждаването на приноса на културата за социално включване, създават предпоставка за нови партньорства и съвместно реализиране на повече творчески идеи.