• EnglishEnglish
Русенски деца на пътешествие в света на анимацията
11 април 2024 г.

Над 20 деца от Основно училище „Иван Вазов“  се включиха в първия ден на Фестивала на анимацинното кино „Накъде ме водят мечтите“, който се провежда в Регионална библиотека „Любен Каравелов“. Те имаха възмоност да гледат анимационни филми, изработени по български детски песнички и да направят свои филмови творби от бонбони. Фестивалът беше открит официално от директора на русенската библиотека г-жа Теодора Евтимова. Организатор на проявата е Сдружение „Българска асоциация на независимите художници аниматори – Пройко Пройков“ ,  партньор по проект „Новатори в културното предприемачество и нови възможности за култура и изкуство в ревитализирана многофункционална зала на обществена библиотека“  русенската библиотека. Той се финансира по програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Фестивалът ще продължи до 16 април с провеждането на „Детска работилница за анимационни герои“, при която участниците сами анимират в тетрадки, в таблети и телефони, научават как се рисува любим анимационен герой, опитват сами да правят различните видове анимация; Провеждане на „Вкусна работилница“, при която участниците, в зависимост от възрастта и нивото на сръчност, изработват персонажи от бисквити, украсяват ги с различни видове глазура и елементи за украса, заснемат ги и ги анимират. Ще бъдат прожектирани и анимационни филми, разделени в пет тематични области - Класици на българско анимационно кино, Тенденции в развитието на българското анимационно кино, Иновации в световното анимационно кино, „Земята е домът ни“ – анимационни филми на екологична тематика, Песен и анимация.