• EnglishEnglish
Руски академичен поздрав за научната конференция
30 септември 2020 г.

Много поздравления, сред които и видеообръщения, получихме като съорганизатори на Международния научен форум "Еволюция срещу революция или за моделите на развитие", който се проведе от 17 до 19 септември в библиотеката. След поздрава онлайн на откриването на конференцията пристигна и поздравителният адрес от ректора на Ростовския държавен икономически университет д.ик.н. проф. Елена Макаренко:

До Теодора Евтимова -Директор на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе

До проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак - ректор на Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив

До инж. Иван Иванов - Изпълнителен директор на Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ АД – Русе

До проф. д.ик.н., д.н. (Национална сигурност), д.н. (Социални дейности) инж. Венелин Терзиев – професор във Военна академия „Г. С. Раковски“ – София и РУ „Ангел Кънчев" 

Уважаеми организатори и участници в конференцията!

Приемете моите поздравления по случай откриването на VІІ Международна научна конференция „Еволюция срещу революция или за моделите на развитие“, която се провежда от 2013 г. и обединява известни учени, изследователи, експерти, професори и преподаватели от много държави.

Извънредно наситената програма и сериозният състав от участници прави конференцията едно от авторитетните научни събития.

В рамките на форума се провеждат открити и съдържателни дискусии по широк кръг от актуални проблеми в областта на икономиката, културата, социологията, историята и други науки.

Провеждането на конференцията е важно събитие, което внася своя принос за подобряването на процеса на научно-икономическите изследвания, ще бъде стимул за бъдеща ползотворна дейност и ще съдейства за заздравяването на международното научно сътрудничество.

Надявам се, че резултатите от работата на форума ще бъдат полезни за всички участници, на първо място в икономическите науки, а предложенията и препоръките ще намерят своето приложение в практиката.

Ростовският държавен икономически университет е готов за бъдещо разширяване на сътрудничеството между нашите академични общности.

Желая Ви интересна и ползотворна научна дискусия!

С уважение,

д.ик.н. проф. Елена Макаренко - ректор на Ростовски държавен икономически университет

Ростовският университет участва и с научни доклади в работата на конференцията.