• EnglishEnglish
С Мемориална седмица беше отбелязана паметта на Снежана Янева
17 март 2021 г.

Снежана Янева е родена през 1952 г., на 8 март - Международния ден на жената. През 2021 г., отново през март, беше отбелязана годишнината от рождението на тази забележителна жена, на една българка с международен авторитет, която с ерудицията, родолюбието и инициативността си 30 години безвъзмездно работеше за модернизирането и демократизирането на библиотеките у нас.

Снежана Янева почина на 26 декември 2019 г. след кратко боледуване на 67 годишна възраст. Целият й трудов път е посветен на библиотеките и библиотечното дело. Започнала като библиотекар в Университетската библиотека, тя най-продължително време е завеждащ на Информационния център на Посолството на САЩ в София, но е посветена на идеята да работи за съвременното развитие на всички библиотеки в България. Тя е в основата на близките контакти с Фондация „Бил и Мелинда Гейтс“ и поканата нейни представители да посетят страната ни, след което последва и изпълнението на проекта „Глобални библиотеки – България“. Чрез този най-мащабен проект през последните 30 години българските обществени библиотеки променят съществено своя облик и се превръщат в центрове за равноправен достъп до информация за всички граждани. Снежана Янева участва в органите на управление на създадената през 2013 г. Фондация „Глобални библиотеки – България“. От 2016 г. на ротационен принцип тя е Председател на Настоятелството на Фондацията.

Колективът на русенската регионална библиотека си спомня с уважение вниманието, всеотдайността и професионализма, с които Снежана Янева се отнасяше към всяка идея, желание за растеж или проблем на културния институт. Тук ще споменем участието й в Юбилейната научна конференция „Любен Каравелов – писател, публицист, революционер, политик” през април 2014 г. Форумът бе посветен на 125-годишнината от създаването на Библиотеката, 180 години от рождението и 135 години от кончината на нейния патрон. Конференцията се проведе под патронажа на Министъра на културата на Република България и с подкрепата на Община Русе и Фондация „Васил Левски”. На този форум Русенската библиотеката бе удостоена с почетния знак на Българската библиотечно-информационна асоциация. Наградата бе връчена от нейния председател Снежана Янева.

За повече информация посетете Мемориалната страница „Снежана Янева“  www.snejana-ianeva.org. Там ще намерите и други интересни материали.