• EnglishEnglish
Световен ден на земята
22 април

Денят на Земята е нерелигиозен празник, отбелязван от над половин милиард души. Всяка година Международната мрежа за Деня на Земята координира действията на повече от 12 000 партньори в 174 държави, насочени към опазване на планетата Земя и съхраняване на живота върху нея. Мрежата се стреми да създаде широка гражданска подкрепа за устойчиви и ефективни екологични политики за развитие по целия свят.

Денят на Земята се отбелязва за първи път в България на 14 декември 1930 г. по инициатива на тогавашния министър на земеделието и държавните имоти Григор Василев.

Символ на деня е зелената гръцка буква Θ на бял фон.