• EnglishEnglish
Световна седмица на парите
28 март 2017 г.

С поредица от инициативи Библиотеката се присъедини към Световната седмица на парите. В рамките на инициативата русенци имаха възможност да разгледат изложбата „Учи. Спестявай. Печели“, подредена във фоайето на културния институт. В нея бяха показани издания от фонда на Библиотеката, проследяващи възникването и историята на парите, каталози на монети и банкноти, както и броеве на списанията  „Световните пари“ и „Банкноти и монети от цял свят“.

В инициативата се включиха и ученици от 11 клас на ПГ по туризъм „Иван П. Павлов“ в Русе, които участваха в обучение за придобиване на знания по  основна финансова грамотност. По забавен и интересен начин те се запознаха с различни банкови продукти и услуги, с видовете кредит и по-специално  с кредитиране на студенти, с потребителския, револвиращия и ипотечния кредит. Обучителите от Библиотеката ги запознаха с разплащателните сметки, влогове, депозити, инвестиционните продукти.  Участниците проявиха интерес и задаваха много въпроси за видовете кредит, как да направят сравнителен анализ и на какво да обърнат внимание, когато теглят кредит и избират банков продукт.

След това учениците се включиха в играта „Потоци пари“, създадена от Робърт Кийосаки. Чрез нея по забавен, лесен и ефективен начин те научиха значението на понятия като актив, пасив, пасивен доход, месечен поток на парите, акции, облигации, а също така се запознаха с инвестиционни стратегии, необходими за постигане на финансова свобода и сбъдване на мечти.