• EnglishEnglish
Свойства на магнитната вода и ползите за човешкото здраве
12 април 2018 г.

Пред аудиторията на клуб „Здраве“ инж. Митко Ненков говори за свойствата и качествата на магнитната вода. Чрез магнитна обработка питейната вода се омекотява и се подобрява нейния вкус. Обработена по този начин водата е изключително полезна за човешкото  здраве. Изследвания доказват, че свойствата й повлияват изключително благотворно върху проблемите с храносмилането, нервната система и уринарния тракт. Използването на магнитна вода в производството на хляб и други храни, наред с всички останали ползи има и много важните противоракови свойства.  В селското стопанство магнитната вода също намира широко приложение. Тя подобрява метаболизма на растенията, повишава добивите до 40% и се ускорява зреенето до 14 дни. Освен това чрез нея се намалява нитратното съдържание в продукцията, и се регулира киселинността на почвата. Известно е, че нитратите попаднали в човешкото тяло се превръщат в нитрити, особено опасни за здравето. Чрез своите качества магнитно- обработената вода намира приложение в строителството и други сфери на промишлеността.