• EnglishEnglish
Селекция снимки от Музея на фотографията в Казанлък в Галерия „Библиотека“
14 юни 2024 г.

На 13 юни в Галерия „Библиотека“ беше открита фотоизложба „Избрано“ от фонда  на Музея на фотографията в Казанлък. Експозицията съдържа творби на 46 автори, а времевият отрязък на създаването им е повече от 100 години. Организатор на събитието е Градско фотографско дружество – Русе.

Музеят е приемник на кино-фото клуб „Искра“, учреден на 4 април 1963 г. в Казанлък от около 25 човека. Основател и първи негов художествен ръководител е ф.х. Артин Азинян, заслужил „Искрист“, управител на ДП „Фотография“, клон Казанлък, член на клуба на фотодейците в България. Казанлъшкият клуб е един от първите у нас. Сред основателите е и писателят Димитър Чорбаджийски – Чудомир. Първата общоградска фотоизложба е организирана през 1964 г. В нея участват 26 автори. Първото цялостно представяне на фотоклуба е през 1969 г. в заключителния етап на Третия републикански фестивал, в който участват 32 автори от Казанлък. Присъдено им е званието „Лауреат“ и златен медал. Общи изложби са организирани през 1985, 1987 и 1988 г. През тези години казанлъшките фотографи постигат върхови успехи и печелят заслужен авторитет.

Музей на фотографията и съвременните визуални изкуства със седалище в Казанлък е общински културен институт, официално открит на 5-и юни 2015 г. като един от акцентите в програмата на Фестивала на розата. Първият директор е инж. Стефан Папукчиев. Първият фотосалон на казанлъшките фотографи е организиран от Музея и е проведен в края на 2018 г. За селекция постъпват около 140 фотографии на 42 автори. Техният брой нараства всяка следваща година. През 2023 г. за участие в Шести салон на казанлъшките фотографи постъпват 176 творби на 64 автори.

Всяка година жури от изявени майстори на светлописа подбира фотографии за изложба.

От 2022 г. Салонът е с конкурсен характер.

Тази безценна история гостува специално подготвена за Градското фотографско дружество на Русе и Възрожденското читалище „Зора“ в Русе.

Изложбата ще остане в библиотеката до края на юни.