• EnglishEnglish
Служителят на Библиотеката Теодора Пейчева-Дянкова стана доктор
19 юни 2018 г.

Вчера нашата колежка Теодора Дянкова – главен библиотекар, направление „Обслужване на читатели“, защити успешно докторската си дисертация в Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) на тема: „Риск мениджмънт в библиотеките“ с научен ръководител проф. дн Таня Тодорова. Образователната и научната степен „доктор“ е в професионално направление „Обществени комуникации и информационни науки“ по докторантска програма „Книгознание, библиотекознание и библиография“. Председател на научното жури беше доц. д-р Красимира Стойчева Александрова.

Теодора Пейчева-Дянкова е наследник на италианската фамилия Васселли. Салваторе и Теодора Васселли се заселват в Русе в края на 19 в. Салваторе Васселли е строителен предприемач, на когото се дължи пристанищния кей на Дунава и въздушната въжена линия от Захарна фабрика до Дунав. Влюбена в книгите и четенето от най-ранна възраст, Теодора е активен читател на библиотеката през детските си и ученически години. Завършва АЕГ "Гео Милев" с френски език, а две години след това и Държавния библиотекарски институт в София. Постъпва в Регионална библиотека"Любен Каравелов" през 1992 г. Работи в създадената в началото на 1993 г. Читалня за чуждоезиково обучение към Британския съвет и Френския културен институт.

Теодора Дянкова е магистър по френска филология във ВТУ "Св.св. Кирил и Методий". По-късно, след проведен курс по немски език и отлично издържани изпити, разработва успешно Немската читалня, открита със съдействието на Гьоте институт - София. Теодора владее френски, английски и немски език.

Извън научните си интереси и постижения, Теодора Дянкова е позната сред колегите с блестящото си чувство за хумор и любовта към стойностната литература, джаза, българското кино и животните.

Екипът на Регионална библиотека "Любен Каравелов" честити от сърце на д-р Теодора Дянкова и й пожелава здраве и нови, още по-големи успехи в научната сфера