• EnglishEnglish
Слънчева педагогика
09 октомври 2016 г. 10:00 ч. – 11:00 ч.
Зала "Изкуство"

Слав Славов - директор на Основно училище "Изгрев" в София и ръководител на Общество „Бяло Братство“ в
България, ще изнесе пред русенска публика лекция на тема "Слънчева педагогика и новите изисквания и възможности в образованието и възпитанието". Той ще сподели и опит от прилагането на методите на Учителя Петър Дънов в Детска школа "Бялото кокиче" и ОУ "Изгрев" в София.

Слънчевата педагогика за здравословен и природосъобразен начин на живот, основан на идеите на Учителя Петър Дънов за обучение и възпитание. Тя има три основни принципа – Любов, Мъдрост и Истина, които са главна част от философската основа на педагогическата система. Тези три принципа се допълват от дванайсет лъча – направления за изучаване, които допълват разбирането на принципите и правят възможно практическото им приложение. Третият модул на слънчевата педагогика е изграден от нейните методи – външни и вътрешни. Това е съвкупност от дихателни и гимнастически упражнения; паневритмия – съчетание на движения и музика; използване на цветовете за лечение, превенция и терапия; упражнения с водата и растенията за връзка с природата; правилно хранене; задълбочени познания за човека и за особеностите на психическия живот; комплексно използване на музиката и специални музикални упражнения, както и много други спомагателни методи.